top of page
Search
  • soccentras

Didžioji savaitė ŠVIESOS bendruomenėje



Didžiąją savaitę pradėjome DRAUGYSTĖS antradieniu, skaitėme Evangeliją pagal Joną (12, 1-11). Aplankydamas Mortą, Mariją ir Lozorių Jėzus parodė, kad Jam reikia paprastos žmogiškos draugystės. Po pasidalijimo Šventojo Rašto įžvalgomis atsakėme į klausimą:


Ar mano meilė Jėzui yra laisva nuo kitų nuomonės ir įtakos?

Daugelis paminėjo, kad tikėjimą Dievu nešioja giliai savo širdyje, o kiti teigė, kad ramybės ir vilties teikia apsilankymas Aušros Vartuose, Arkikatedroje. Viena iš grupės narių prisipažino, kad vaikystėje buvo stipriai nuteikta prieš Dievą, todėl dabar savo tikėjimo nenorinti viešinti... Kita grupelės narė sakė, kad ji gali drąsiai ir kavinėje persižegnoti prieš pradėdama valgyti, o jos bičiulė minėjo, kad „Viešpatie, padėk“ sako tik tuomet, kai tampa nepakeliamai sunku. Dar viena dalijosi, kad nemalonios replikos Dievo atžvilgiu silpnina tikėjimą. Kiti minėjo, kad neturi problemų pasakyti kitiems, jog tiki, kai kas jaučia Dievo apvaizdą ir būna Jo akivaizdoje nuolat. Nors dar kitiems teko pripažinti, jog iš tikrųjų tikėti nėra lengva.


Po diskusijos apibendrinimo nusikėlėme mintimis į Jėzaus tėviškę prieš du tūkstančius metų: skanavome neraugintos duonos, karčiųjų žolelių, figų ir datulių bei įvairių egzotinių vaisių, kuriuos padovanojo šv. Kryžiaus namų kaimynystėje dirbanti geradarė Violeta.


***

Ketvirtadienio maldos susitikimui vadovavo savanorė Estela. Tik įžengusi į šv. Kryžiaus namus, ji ėmėsi įprastinės veiklos - ruošti pietus Šviesos grupės bendruomenei.


Išradingumo nestokojanti moteris paruošė daržovių troškinį, o šalia jo pateikė Jėzaus laikų maistą. Šventojo rašto ištrauka buvo pasirinkta iš Didžiojo Ketvirtadienio Evangelijos pagal Joną (13, 1-15). Dievo žodį skaitė patys grupės dalyviai ir dalijosi mintimis apie Meilę ir išdavystę, apie Paskutinę Vakarienę ir Bičiulystę. Maldos įžvalgos plaukė iš širdies gilumos... Grupelės nariai dalijosi mintimis atsakydami į klausimą:


Kaip man sekasi būti ištikima(-u) Jėzui? Kas man galėtų padėti?


Keletas įžvalgų apie tai, kas galėtų padėti: Malda, buvimas Dievo akivaizdoje, šeima, draugai ar savi žmonės, mokėjimas atleisti – ir ieškojimas atleidimo, kantrybė, tikėjimas ir viltis, tikėjimas Dievo žodžiu, Naujasis Testamentas, dėkingumas ir dėkojimas. Taip pat yra svarbu atsiminti, kad neklystančių nėra; ne visada žinom ir galim kitaip pasielgti; kartais apsispręsti padeda pagalvojimas apie pasekmes. Be to, kai kam padeda įsivaizdavimas savęs ribinėmis aplinkybėmis, kad galėtų tinkamai apsispręsti ir kraštutinėje situacijoje.



Antradienio ir ketvirtadienio grupių nariai ir savanoriai buvo pakviesti Didįjį Penktadienį kalbėti Gailestingumo vainikėlį Vilniaus Arkikatedroje ir eiti Kryžiaus kelią. Į kvietimą atsiliepė 8 bendruomenės nariai. Buvo gera patirti maldos bendrystę einant kartu į Trijų Kryžių kalną su Ganytojais, maldininkais ir miesto svečiais. Kai kurie iš grupės narių maldą užbaigė šv. Kryžiaus bažnytėlėje Didžiojo penktadienio liturgija...




21 views0 comments

Comments


bottom of page