Search
  • soccentras

Ieškome socialinės(-io) darbuotojos(-o)Švento Kryžiaus namų Socialinio centro steigėjas yra Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija. Vilniuje įkurtas centras teikia dvasinę, socialinę, teisinę ir psichologinę pagalbą įvairius sunkumus patiriantiems žmonėms (neturintiems pastovios gyvenimo vietos, bedarbiams, įvairių priklausomybių kamuojamiems, vienišiems ir vyresnio amžiaus). Šiuo metu ieškome socialinės (-io) darbuotojos (-jo), kuri būtų motyvuota megzti draugišką ir profesionalų ryšį su ieškančiais pagalbos žmonėmis, būtų linkusi ieškoti sprendimų kebliose kasdienėse situacijose.

Socialinis darbuotojas mūsų namuose:

Dirba su grupe: - kuria pasitikėjimu paremtus santykius, - vertina poreikį, inicijuoja ir organizuoja tikslines veiklas, - ieško ir bendradarbiauja su socialiniais partneriais.

Dirba individualiai su asmeniu: - įvertina pagalbos poreikius, - teikia socialines paslaugas (konsultuoja, parenka tinkamą socialinių paslaugų teikimo modelį, nukreipia, tarpininkauja, palydi ir kt.), - administruoja teikiamas socialines paslaugas (sudaro socialinės pagalbos planus, užpildo privalomą dokumentaciją, ataskaitas ir kt.), - bendradarbiauja su kitais specialistais bei institucijomis, galinčiais suteikti pagalbą, - vertina teikiamų paslaugų veiksmingumą.

Mums svarbu kad Jūs:

- turėtumėte aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinio darbo išsilavinimą,

- dirbant su senyvo amžiaus, socialinės rizikos žmonėmis, išmanytumėte socialinio darbo metodus, savarankiškai gebėtumėte juos parinkti ir taikyti, dirbant individualiai ir su grupe,

- esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą bei socialines paslaugas (paramą) teikiančių įstaigų ir organizacijų tinklu Vilniaus mieste,

- esate savarankiškas, atsakingas, mokate planuoti laiką, kurti draugiškus santykius ir bendradarbiauti, gebate išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu,

- turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius,

- savo darbe vadovaujatės Krikščioniškomis vertybėmis.


Mes įvertinsime kaip privalumą, jeigu Jūs turite darbo patirtį su mūsų anksčiau minėtomis grupėmis bei mokate rusų kalbą.

Mes siūlome: pilno etato (40 val. per savaitę) darbo krūvį, 800 Eur atlyginimą („į rankas“), galimybę tobulinti savo kvalifikaciją.


Norinčius prisijungti, kviečiame siųsti CV su nuoroda „socialinis darbuotojas“ el. paštu: soc.centras@kryziausnamai.vargdieniu.lt


47 views

Recent Posts

See All