top of page
Holding Hands
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų
ŠV. KRYŽIAUS NAMAI
Socialinis Centras

Mūsų misija – patiriant Dievo meilę, kartu eiti link Jo, tarnaujant vargstantiems žmonėms. Subūrę savanorius, įvairių sričių profesionalus teikiame dvasinę, socialinę, psichologinę pagalbą, nemokamai konsultuojame visais teisiniais klausimais įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmones. Visus juos čia atveda pagalbos, paramos šauksmas ar ieškojimas bendruomenės, kurioje būtų saugu ir gera būti. Vieni atvyksta padėti, kiti – kad jiems padėtų. Tarnaujant vargstančiam derinama profesionali pagalba ir bendruomenės iniciatyva.

Nugalėk blogį gerumu
(Pal. Jurgis Matulaitis)

Ieškantiems bendrystės

Ieškantiems paramos

Laisvėjantiems nuo priklausomybių

Darbas, malda gaivinamas ir pašvenčiamas trumpais prie Dievo atsidūsėjimais, trumpais minties ir širdies aukštyn pakėlimais, labai žmogų tobulina ir su Dievu suvienija. Taip dieną praleidęs, žmogus jauti vakare kažin kokį dvasios ramumą ir širdies džiaugsmą, jauti, kad diena nebuvo tuščia.
(Pal. Jurgis Matulaitis)

Padėkite

daryti gerus darbus

Naujienos

bottom of page