top of page

Paremkite mus

DSC09600-1.jpg

Padėkite daryti gerus darbus:

Donate

savanoriaujant

Įėjimas -
L.Stuokos-Gucevičiaus g. 4, Vilnius

Tel.: 8 5 269 10 14

auka bankiniu pavedimu

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų
šv. Kryžiaus namai

a/s LT767300010120718486

AB Swedbank, b/k 73000

skiriant 1,2% GPM

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų
šv. Kryžiaus namai

Įm. kodas 192059674

Nuoširdžiai dėkojame:
visiems geros valios žmonėms rėmusiems mus, Kazickų šeimos fondui, Toronto lietuvių parapijai, RENOVABIS, Švedų fondui, „Humana people to people“, Vilniaus miesto savivaldybei.

bottom of page