top of page
Search
  • soccentras

Prisiminus 2019-uosius

Updated: Mar 17, 2021

Trumpa mūsų veiklos apžvalga

Labai džiaugėmės kad ir šiais metais kun. Gintas Rumševičius tęsė, o kun. Rimas Vinčaitis perėmė Šviesos grupės lydėjimą. Jie skaitydavo Šventąjį raštą, paruošdavo trumpas homilijas, atsakinėdavo į iškilusius tikėjimo klausimus, palaikydavo dvasiškai, lydėdavo piligriminėse kelionėse, aukojo Šv. Mišias grupės nariams ir savanoriams, teikė atgailos ir ligonių sakramentus, vesdavo rekolekcijas.

Šv. Rašto skaitymo užsiėmimus paįvairinome rekolekcijomis ir piligriminėmis kelionėmis. Gavėnios metu aplankėme Šventuosius laiptus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, susipažinime su Bažnyčios istorija, adoravome Švenčiausiąjį Sakramentą. Taip pat vykome į vieną iš garsiausių Lietuvos Šventovių - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų,Pivašiūnuose.


Buvome pasikvietę Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus Naujamiesčio/Senamiesčio skyriaus vyresniąją socialinio darbo organizatorę ir Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresniąsias socialines darbuotojas. Šios darbuotojos pristatė pagalbos namuose ir stacionariose įstaigose sistemą: kas gali gauti paslaugas, kokias paslaugas, kiek kainuoja šios paslaugos, kur žmonės gali kreiptis ir pan.

Susitikome su priklausomų žmonių bendruomenės „Aš Esu“ nariais. Jie pasidalijo savo patirtimi kovojant su priklausomybėmis ir atsakė į grupės narių klausimus.

Taip pat, pas mus svečiavosi buvęs „Šviesos“ grupės dalyvis Artūras. Jis liudijo apie savo išgijimo nuo priklausomybių kelią - „Mano laiminga pabaiga“. Prisiminė ne pačias sėkmingiausias savo gyvenimo istorijas, išgyvenimus ir patirtis, papasakojo, kaip jam sekėsi atsitiesti.


Klausėmės dainuojamosios poezijos D. Razausko, S. Petreikio ir styginio kvarteto koncerto Šv. Kotrynos bažnyčioje. Daugeliui dalyvių tai buvo nauja patirtis.

Aplankėme Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus. Rūmų administracija mums parengė specialią edukacinę programą.

Metų pabaigoje Šviesos grupelės nariai su visada jiems talkinančiais savanoriais rinkosi Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre, jie žiūrėjo J. Strauso operetę „Vienos kraujas“.


Savanoriųsusitikimuose aptarėme savanoriškas veiklas, pasidalinome įžvalgomis, kaip būtų galima tobulinti veiklą, planavome sezoną, numatėme atitinkamas priemones.

Savanorės Vaidos iniciatyva šv. Kryžiaus namų Socialinis Centras daug meilės veiksmų sulaukė iš Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio personalo ir tėvelių, kurie parengė kiekvienam Šviesos grupės nariui kalėdines dovanėles, darželio auklėtinių piešiniai papuošė Centro stendą.

Nuo spalio mėn. mūsų senjoros įsitraukė į savivaldybės projektą, kurio tikslas – tobulinti ir plėsti laisvalaikio organizavimo paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms. Jos dalyvavo grupiniuose psichoterapijos užsiėmimuose, bibliodramoje (kurią pravedė psichologė Jūratė Laurinavičiūtė) bei edukacinėje dailės terapijoje (EBRU – piešimas ant vandens), rankdarbių užsiėmimuose (vilnos vėlimas ir karoliukų vėrimas). Advento renginyje ,,Štai aš visa darau nauja‘‘ paruošėme senjorų darbų parodėlė, kurios darbai iškeliavo į Antavilių globos namus. Senjoroms edukacinius užsiėmimus vedė TAU dekanė Irena Lankuvienė .

95 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page