Search
  • soccentras

Kryžiaus kelias 2021

Updated: Apr 1Filmuke skambančio himno žodžiai:


Išgirsk, meilingas Viešpatie,

maldas ir ašaras gailias,

jos šventą pasninką lydės

keturias dešimtis dienų.


Tu mūsų širdis permatai,

žinai, kad esame silpni;

bet į tave štai gręžiamės:

suteik malonės, gelbėki.


Nors daugel nusidėjome,

atleiski atgailaujantiems

ir savo Vardo šlovėje

išgydyk sielų negalias.


Padėki kūną tramdyti,

marinti susilaikymu,

o siela pasninkaudama

teatsikrato nuodėmių.


Švenčiausioji Trejybe, duok,

Vienybę dievišką, suteik,

kad būtų mūsų atgaila

vaisinga mums, o Tau miela. Amen


Didžiąją savaitę pasitikome vienuolyno kiemelyje paruošę Kryžiaus kelio sustojimus bei mąstymus, prie kurių kiekvienas atskirai ar palydimas kitų Šviesos grupelės narių bei savanorių galėjo apmąstyti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo kelią.

Dalinamės ses. Astos Venskauskaitės ACJ apmąstymais, kurie lydėjo mūsų maldas. Juos rasite žemiau nurodytame pdf'e:

kryziaus kelias_Skaitovai
.pdf
Download PDF • 280KB50 views

Recent Posts

See All