top of page

Vargų prispaustiems

Ieškantiems paramos

Programa ŠVIESA skirta labai sunkioje materialinėje situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Ateinantys grupėje kartu skaito Šv. Raštą, jį apmąsto, dalinasi, meldžiasi, auga tikėjime ir įsišaknija Dievo meilėje. Jie gyja per santykį su Dievu, kuris yra itin jautrus vargšams ir kuris dėl mūsų tapo vargdieniu, kad mes būtume turtingi per Jo neturtą (plg. 2 Kor 8, 9; Mt 8, 20). Valgymas ir bendrystė prie stalo yra labai svarbi šių susitikimų dalis.

Taip pat pagal poreikį kviečiame savo srities specialistus, galinčius atsakyti į grupės dalyviams rūpimus dvasinius, socialinius ir teisinius klausimus. Vyksta asmeninės konsultacijos su socialiniu darbuotoju, nemokamos pirminės teisinės bei psichologinės konsultacijos, dvasinis palydėjimas. Su grupės dalyviais vykstame į piligrimines ir pažintines keliones po Lietuvą, dalyvaujame religinėse šventėse ir Šv.Kryžiaus namų socialinio centro bendruomenės renginiuose, skatiname savanorystę.


 

Grupės renkasi antradieniais 10.30 val. ir ketvirtadieniais 10.30 val.

Kviečiame prisijungti!

Ar ne ramesnis esi žmogus, ar ne drąsiau žiūri į ateitį, kai visiškai su gyvu tikėjimu esi Dievo apvaizdai atsidavęs. (Pal. Jurgis Matulaitis)

Our Mission
bottom of page